Đã đăng vào 23-09-2020

cách học ielts hiệu quả

Từ nối và ví dụ minh họa dành cho ESSAY
Khi viết essays, đặc biệt cho bài thi IELTS, sử dụng nhuần nhuyễn các từ nối rất hiệu quả khi bạn ‘phô bày’ các kỹ thuật viết câu cho giám khảo. Theo kinh nghiệm học IELTS thường thì các bài viết tốt là các bài có nhiều loại câu – đơn, ghép, phức, và các mệnh đề kết nối với nhau bằng từ nối linh hoạt. Trong bài này, tác giả trình bày theo quan điểm riêng về từ nối, các cụm từ nối, ví dụ đi kèm và các cụm từ có thể dùng tương tự.
Addition
• in addition
In addition, I would like to point out that my neighbor is disturbing me late at night.
• and similarly
Your life will change forever and similarly, your whole family will feel the change.
• likewise
Some people have little time for a hobby, and have likewise little will to get one.
• as well as
Beauty, as well as smarts, is a remarkable quality
>>> Xem thêm: https://kos.edu.vn/unit-26-tu-noi-va-vi-du-minh-hoa-danh-cho-essay/
#cachhocieltschonguoimoibatdau
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.